Jaspreet kaur
72.2%
Nitish Kumar
70.4%
Satyam Saini
69.4%
Mohd. Parvaiz
69.4%